Kiwanis Club Drøbak

Kiwanis Club Drøbak

Vårt motto er «Barn først og fremst».

 

 

Kiwanis konsentrerer sin innsats på områder i lokalsamfunnet der stat og kommune av ulike grunner ikke kan gi den nødvendige menneskelige og økonomiske støtte.

Kiwanis prioriterer sin innsats slik:
  • KIWANIS gir primært støtte og hjelp til barn og unge som trenger en håndsrekning.
  • KIWANIS hjelper også andre trengende grupper, nasjonalt og internasjonalt
  • KIWANIS oppmuntrer til internasjonal forståelse og samarbeid.
I lokalsamfunnet ønsker KIWANIS å hjelpe der hvor virkelig behov er til stede.

Kiwanis Club Drøbak

Kiwanis Club Drøbak ble organisert 4. november 1969. Vårt bruktsalg på bunkersene ved Veisvingbatteriet på Seiersten er vår inntektskilde. Levering/henting av ting man ønsker å gi til klubben kan avtales ved å ringe 90 87 07 79 eller sende epost til drobak@kiwanis.no. Vårt primære mål er å hjelpe barn og ungdom som har spesielle økonomiske problemer og som trenger en håndsrekning. Klubben har fast møtested på Ullerud Helsebygg annenhver tirsdag kl. 18.30-20.30. Agenda for møtene er foredrag, oppdatering av virksomhetene, og sosialt samvær. Noen ganger i året arrangerer vi utflukter/sosiale sammenkomster. 

Kiwanis prioriterer sin innsats slik:

  • KIWANIS gir støtte og hjelp til barn og unge.
  • KIWANIS hjelper også andre trengende grupper, nasjonalt og internasjonalt.
  • KIWANIS oppmuntrer til internasjonal forståelse og samarbeid.
  • KIWANIS ønsker å bidra til at medlemmene får en mer meningsfylt fritid.

I lokalsamfunnet ønsker KIWANIS å hjelpe der hvor virkelig behov er til stede.

Slik blir du medlem i en Kiwanisklubb

Alle klubber i Kiwanis Norden er åpne klubber.  Har du lyst til å bli medlem kontakt gjerne sekretær Sven Ivar Fure på telefon 91602442 eller på epost drobak@kiwanis.no.

PS: Det er ikke mulig å være medlem av Kiwanis International (KI) direkte.

Det er mange fordeler ved å være medlem av en klubb – et fellesskap med likesinnede, kameratskap og godt miljø, et godt sosialt nettverk og anledning til å hjelpe de som trenger støtte; i vårt lokalsamfunn og rundt omkring i verden.

 

Vi ser frem til å møte deg!